Oude koeien in een nieuw jasje


21 januari 2020 - 

Ik moest een tijdje nadenken over welk onderwerp interessant is voor jullie.
Meestal vind ik het in vragen die gesteld worden of wat ik zelf de laatste tijd meemaak.
Deze keer gaat het over iets wat ik zelf meemaak. Ik leg hieronder de situatie uit en geef advies als het jou ook overkomt.

Ik ben al ruim 10 jaar secretaris van de Cliëntenraad in Wageningen.
Eerst was het de Cliëntenraad Wet werk en Bijstand. De raad bestond uit cliënten en mensen van maatschappelijke organisaties. Die werd later uitgebreid met 2 leden naar de Cliëntenraad Participatiewet.
Sinds een paar jaar is het de Cliëntenraad Samenleving Wageningen. De raad is opnieuw samengesteld en nu zitten er alleen cliënten in. Cliënten vanuit de Participatiewet, de Wet maatschappelijke ondersteuning en de Jeugdwet. Van de oorspronkelijke groep zijn er nog 2 leden over, en ik.
Naast de Cliëntenraad, die de onderwerpen vanuit het cliëntperspectief bekijkt, is er ook een Adviesraad Samenleving die alles breder bekijkt.

Bij het instellen van de 2 raden vertelde de gemeente dat ‘de stip op de horizon’ is dat de raden uiteindelijk opgeheven zouden worden omdat de inwoners van Wageningen het over zouden nemen. Directe inspraak in plaats van getrapt.
Hoe dat zou gaan was toen niet duidelijk. Daar heeft de gemeente in 2014 een extern deskundige voor aangetrokken om dit te onderbouwen.
De Cliëntenraad, toen nog Cliëntenraad Participatiewet, was het niet eens met de in de toekomst opheffen van de Cliëntenraad. In de Participatiewet staat duidelijk dat er een cliëntenraad moet zijn, cliënten zijn voor hun inkomen afhankelijk van de gemeente en kunnen meestal moeilijk voor hun eigen belang opkomen. En de ervaring leerde dat zij niet altijd mondig genoeg zijn of de weg weten om dit te kunnen doen.

De gemeente Wageningen is nu bezig met een proces, democratische vernieuwing, waarbij gezocht wordt naar manieren om de inwoners meer te betrekken bij wat de gemeente doet. Daar zijn veel bijeenkomsten over geweest en het loopt goed. De gemeente denkt dat dit proces in de toekomst de adviesraden, waaronder de Cliëntenraad, kan vervangen.
In het hele proces van democratische vernieuwing zien we dat vooral burgers met veel tijd, een goede opleiding en heel mondig mee doen. De bijeenkomsten volgen elkaar snel en er is veel leeswerk doordat van elke bijeenkomst uitgebreid verslag gemaakt wordt. De Cliëntenraad ziet dat niet de hele achterban van de Cliëntenraad eraan mee doet of kan doen.

Lastig is dat dezelfde discussie die jaren geleden speelde nu weer terug komt.
En dat van de betrokkenen bijna niemand meer in de Cliëntenraad zit. De 2 die het mee hebben gemaakt zijn gelukkig heel actief. En ik ook. Het is een aantal keren besproken in de vergadering. Alle leden zijn goed op de hoogte van zowel de oude als de nieuwe discussie. Gisteren heb ik de voorzitter bijna alle stukken van jaren geleden gestuurd. Hij wil het aan de orde stellen in het overleg met de wethouders dat we binnenkort hebben.

Waarom schrijf ik hier een artikel over?
Ik denk dat het bij elke vergadergroep wel eens speelt. Er komt iets weer aan de orde waarvan je dacht dat het afgehandeld was. Of iets dat nu net in een ander licht weer boven komt.
Ik raad je aan hierbij om:
– alle stukken goed te bewaren en toegankelijk te hebben. Dus geef elk stuk een goede naam, dan vind je het zo weer terug. Dus niet ‘verslag vergadering …’, maar verslag vergadering …, met daarin .. .
– in elke vergadering te zorgen voor continuïteit. Dus bij een bestuur: wissel niet allemaal tegelijk, maar zorg dat er een deel ‘oude’ bestuursleden blijft zitten. Bij een project zijn er meestal ook ervaren en minder ervaren deelnemers. Besteed daar aandacht aan.
– trap niet in het doordrammen over een onderwerp. Als iets besloten is, laat het verder rusten totdat er nieuwe informatie is of totdat het geëvalueerd moet worden.
– soms is het nuttig om het weer te bespreken. Peil even voor je vergadering of er nieuwe meningen of feiten zijn. Zijn die er niet: hou vast aan het standpunt dat eerder ingenomen is.

Voor de Cliëntenraad is het simpel, zowel de Participatiewet als de Wmo stellen dat er een cliëntenraad moet zijn.

Ik wens je veel succes met je vergaderingen.

Carla

Je mag dit artikel gebruiken voor een tijdschrift, nieuwsbrief of website.
Wel het in het geheel overnemen en dit stukje toevoegen met een werkende link:
‘Door Carla van den Bos van Vergaderen doe je zo!
Ga naar
www.vergaderendoejezo.nl voor het aanvragen van het gratis e-boekje
‘In 5 stappen naar een leuke (vergader)groep’

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *